ภาพกิจกรรม
นางสาวธนัญลักษณ์ คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศ ติดตามการนิเทศการศึกษาตามโครงการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมา
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2566,14:19   อ่าน 27 ครั้ง