ภาพกิจกรรม
คุณครูธวัชชัย แพงแก้ว และคุณครูจักรกฤษณ์ ศรีไศล ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2566,14:20   อ่าน 30 ครั้ง